Historien om 1. mai.
Startside
Arbeidernes kampdag har vært markert siden 1890. P.g.a. farlige arbeidsforhold, lange arbeidsdager, kort ferie og dårlig lønn, begynte arbeidsfolk, (de som ikke er bedrifts-eiere), å organisere seg. Da kunne f.eks. alle i fabrikken streike, (unnlate å møte på jobb), for å få igjennom sine krav.

Min bestefar arbeidet 12-timers dager, 6 dager i uken og hadde 1 ukes ferie. Slik var det for alle. Etterhvert som flere arbeidere organiserte seg i egne fag-foreninger, ble arbeidsfolk en meget stor gruppe som bedrifts-eiere måtte forhandle med, men de kunne jo også selv stille krav.

Lærere er arbeidsfolk på lik linje med sjåfører, butikkansatte, fabrikkarbeidere m.fl.
Vi er organisert i vår ulike organisasjoner, jeg er organisert i Norsk Lektorlag, men alle disse særorganisasjonene er også organisert i en hovedorganisasjon, LO, (Landsorganisasjonen). Arbeidsgiverne har sin hovedorganisasjon i NHO, (Næringslivets hovedorganisasjon).

I Norge fungerer dette samarbeidet svært godt, og det er sjelden at det kommer til alvorlige konflikter og streiker. Sammen med Stortinget klarer man å bli enige om de aller viktigste ting i Norge, ikke minst føringene for «lockdown» i forbindelse med korona-krisen. Dette tre-parts samarbeidet er hovedgrunnen til at Norge er et av verdens mest vellykkede land å bo og leve i.

Det har ikke alltid vært slik. Heldigvis har våre forfedre/mødre kjempet fram viktige velferdsgoder som 8-timers dag, 5-dagers uke og 4 ukers ferie. 1. mai er dagen vi går i tog og kjemper for slike saker. Jeg kan jo nevne at jeg har alltid gått på skolen 6 dager i uken… alle jobbet 6 dager i uken før jeg fylte 20 år…. Andre viktige kampsaker har vært f.eks. selvbestemt abort, lik lønn, fast arbeid (ikke deltid), nei til bemanningsbransjen/innleid arbeid, nei til profitt på velferdstjenester, fellesskaps løsninger fremfor skattekutt m.m.

1. mai synges sangen «Internasjonalen» over hele verden. Ser man på videoer så legger man merke til at de som føler for å være med og synge, de reiser seg og står. (Akkurat som på nasjonalsangen. Det ligger en lenke til teksten til venstre på siden.) Legg merke til at man i 1. vers omtaler arbeidere som «trelle» (slave). 2. vers forteller om at de står alene mot alle. 3. og 4. vers handler om tunge skatter og tunge jobber. De to siste versene handler om å kjempe og å vinne egne rettigheter. Refrenget handler om å samles på «Valen», altså Valhall, gudenes kamparena for falne vikinger. Hele teksten følger som vedlegg. Dessverre er det en god del mennesker som forbinder 1. mai og «Internasjonalen» med kommunisme. Slik er det ikke! 1. mai symboliserer en av grunnpilarene i vårt samfunn, derfor er det offentlig fridag og flaggdag. Jeg er på hytta og skal synge, spille og flagge. Hadde det vært vanlig skole så ville vi sunget denne sangen sammen i sangtimen, slik jeg/vi gjør hvert eneste år! 

Den nederste lenken til venstre er Oppegård Janitsjar som spiller "Internasjonalen" på Høyås eldresenter.

Internasjonalen
OJ. spiller