Musikktema
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Takt og tone
Mail
Web-lærebok i musikk av Sigurd O. Dancke
Klasseband
​           Sentrale verdier

          Kjerne-elementer

  Grunnleggende ferdigheter 

Kompetansemål og vurdering
Fra Læreplan i musikk 2020: